Ettårig linje på grundskolenivå

Omsorg och vård med yrkessvenska

Den här kursen förbereder dig för att kunna ta jobb/vikariat inom omsorg och vård. Fokus kommer att vara på svenska språket, främst den yrkessvenska som är viktig för att kunna fungera i det svenska samhället.

Med fokus på svenska språket får du en introduktion till vård- och omsorgsarbeten

Den här kursen förbereder dig för att kunna ta jobb/vikariat inom omsorg och vård. Fokus kommer att vara på svenska språket, främst den yrkessvenska som är viktig för att kunna fungera i det svenska samhället. Samhällsfrågor och vardagsmatematik ingår i kursen. Den kan också ge ökade möjligheter att fortsätta  studera.

Kursinnehåll

Fokus kommer att vara på svenska språket i tal och skrift. Dessutom kommer vardagsmatematik och samhällskunskap att ingå. 

De ämnen som ingår i kursen och som direkt berör yrken inom omsorg och vård är människokroppens anatomi och funktion, kommunikation och bemötande, hälsa och livskvalitet, våra vanligaste sjukdomar, vårdetik, åldrande och livets slutskede, hygien och smittspridning, yrkesroller, sjukvårdens organisation, hälsa och personlig vård.

Dessutom kommer kursen att innehålla teoretiska och praktiska moment om hur det är att jobba inom hemtjänsten, på gruppboende eller som personlig assistent. Viktiga frågor som ansvar och sekretess kommer att ingå.

Arbetssätt

Du kommer ingå i en svensktalande och levande skolmiljö. Vi arbetar tematiskt med olika ämnesområden för att fördjupa dina kunskaper inom såväl talad som skriven svenska. 

Vi gör studiebesök och får besök av intressanta gästlärare. 

Du får också ta del av skolans gemensamma arrangemang, temadagar, konserter, utställningar, filmvisningar med mera. 

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs har du fått ökad kunskap om yrken inom vård och omsorg och förståelse för vad som krävs för dessa jobb. Du har utvecklat dina svenskakunskaper och har ökat dina möjligheter studera  vidare, antingen på skolans språklinje eller på andra utbildningar t.ex. olika yrkesutbildningar.