زبان سوئدی را در طول دوره کارآموزی یاد بگیرید

کورس خدمات (سرویس دهی)

کورس خدمات (سرویس دهی)

.در آموزشگاه نوردیسکا می توانید درسهایتان را با کار عملی تلفیق نمایید

کورس خدمات (سرویس دهی) بخشی از Helhetslyftet است.

دوره خدمات

شما می توانید در موارد زیر کاراموزی کنید:

آشپزخانه

نظافتچی

باغبانی

سرایه داری

 

شما در موارد زیر آموزش خواهید دید:

زبان سوئدی در گفتار و نوشتار

اطلاعات در مورد جامعه

سلامت و کیفیت زندگی

بهداشت در آشپزخانه و نظافت

https://nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/1237195592603277447445407014564o-300x200.jpg

افرادی که می توانند در کورس شرکت کنند:

کورس خدمات (سرویس دهی) برای کسانی است که در حال حاضر تحصیل یا کار نمی کنند.

پس از اتمام دوره ممکن است فرصت شرکت در آزمون SFI را داشته باشید.

اطلاعات و معلومات

محل

این مدرسه در Kungälv است

Olof Palmes väg 1

44231 Kungälv

ایستگاه اتوبوس/بس:

Fontin (اتوبوس/بس 3)

Fars Hatt ( X4, 401بس /اتوبوس)

اطلاعات

آیا سوالی دارید؟

تلفن: 0303206200

ایمیل: helhetslyftet@nordiska.fhsk.se

https://nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/blagul1000x200-1000x200.png
https://nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/vgfhskforvrgb-1000x200.png

Helhetslyftet ägs av Västra Götalandsregionen, Folkhögskoleförvaltningen, och medfinansieras av Asyl-, Migrations- och IntegrationsFonden (AMIF)