ኣብ ትሕቲ ልምምድ ስራሕ ቋንቋ ሽወደን ተማሃር

ስልጠና ምሃብ ኣገልግሎት

እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ብ Helhetslyftet ዝፍለጥ ፕሮጀክት´ዩ ።

ስልጠና ምሃብ ኣገልግሎት

ኣብ ኑርዲስካ ፎልክ-ሆግስኩላን ትምህርትን ግብራዊ ስራሕን ክተጠቓልል ትኽእል

ቋንቋ
ስልጠና ምሃብ ኣገልግሎት

ኣብዚ ዝስዕብ ዓይነታት ስራሕ ልምምድ ክተካይድ ትኽእል:

  • ስራሕ ክሽነ
  • ጽሬት
  • ክንክን ኣትክልቲ
  • ክንክንን ጽገናን መንበሪ ኣባይቲ

 

ክትማህሮ እትኽእል:

  • ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን (ምዝራብን ምጽሓፍን)
  • ሓበሬታ ሕብረተሰብ
  • ጥዕናን ዓይነታዊ ብሉጽ ሂወትን
  • ጽሬት ክሽነን ሓፈሻዊ ጽሬትን
https://nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/1237195592603277447445407014564o-300x200.jpg

ዕላማ ዝኾኑ ጉጅለ:

ስልጠና ምሃብ ኣገልግሎት ነቶም ኣብ ትምህርትን ስራሕን ዘየልዉ ዝዋሃብ ኮይኑ፡

ድሕሪ`ዚ ስልጠና ምዝዛምካ ፈተና SFI ክትገብር ዕድል ኣለካ።

ቦታ

ቦታ

ቤት ትምህርቲ ትርከበሉ ቦታ ኣብ Kungälv

Olof Palmes väg 1

442 31 Kungälv

 

ፌርማታ(ኣውቶቡስ ጠጠው ትብለሉ ቦታ)

Fontin (Bus 3 )

Fars Hatt ( ኣውቶቡስ X4 , 401

ሓበሬታ

ሕቶ ምስ ዝህልወካ በዚ ዝስዕብ ቴለፎንን ኢመይልን ተወከስ

ተለፎን: 0303-20 62 00

ኢመይል: helhetslyftet@nordiska.fhsk.se

https://nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/blagul1000x200-1000x200.png
https://nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/vgfhskforvrgb-1000x200.png

Helhetlyftet ብ Västragötalandregionen, Folkhögskoleförvaltning ዝውነን ፕሮጀክት ኮይኑ :ብ ሽርክነታዊ ምወላ AMIF ( ማዕከን(ሳንዱቕ) ስደት፣ ሚግሬሽንን ውህደትን)