SMF - Studiemotiverande folkhögskolekurs

Är du arbetssökande, över 18 år...

... och inskriven i Jobb- och Utvecklingsgarantin?
Saknar du slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan?
Om du har svarat ja på båda frågorna kan vår SMF kurs vara en ny början!

Tar du chansen?

Kursen startar under hösten 2021. datum kommer senare.
Under 65 arbetsdagar får du pröva på hur det är att studera på folkhögskola.

Vår målsättning är att underlätta och motivera dig till att slutföra dina studier och på det sättet öka chanserna att komma ut i arbetslivet. Vi vill att du ska upptäcka dina möjligheter! Oavsett om ditt mål är att uppnå slutbetyg från grundskolan eller gymnasiebehörighet!

Ett annat viktigt mål är att ge dig ökad självkänsla och självförtroende.
Du får pröva att studera kärnämnen på ett annat sätt tillsammans med andra vuxna i små grupper och i en annorlunda skolmiljö.

Gymnasiebehörighet gör det möjligt för dig att söka till högskola eller yrkesinriktade utbildningar.

Studievägledning

Under kursen kommer du att få vägledning av skolans studievägledare för att hitta din väg framåt med studier/arbete.

Ekonomi

Vilken ersättning får jag?
För information om vilken ersättning du är berättigad till under kursen - tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Hur anmäler jag mig?

För att anmäla ditt intresse för kursen - tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen.