Pröva på att studera på folkhögskola

SMF - Studiemotiverande folkhögskolekurs

Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen

Pröva på folkhögskola?

Är du inskriven i Jobb- och Utvecklingsgarantin?
Saknar du slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan?
Om du har svarat ja på båda frågorna kan vår SMF kurs vara en ny början!

Tar du chansen?

Kursen startar den 19 augusti 2024
Under 3 månader får du pröva på hur det är att studera på folkhögskola.

Vår målsättning är att underlätta och motivera dig till att slutföra dina studier och på det sättet öka chanserna att komma ut i arbetslivet. Vi vill att du ska upptäcka dina möjligheter! Oavsett om ditt mål är att uppnå slutbetyg från grundskolan eller gymnasiebehörighet!

Ett annat viktigt mål är att ge dig ökad självkänsla och självförtroende.
Du får pröva på att studera tillsammans med andra vuxna i små grupper och i en annorlunda skolmiljö.

Gymnasiebehörighet gör det möjligt för dig att söka till  yrkesinriktade utbildningar eller högskola.

Studievägledning

Under kursens gång kartlägger vi dina mål, drömmar och förväntningar för att ge dig vägledning för att hitta din väg framåt med studier/arbete.  Genom trygga och tillitsfulla relationer mellan klasskamrater och lärare arbetar vi gemensamt för att du ska trivas och nå dina mål utifrån dina förutsättningar.

Ekonomi

Vilken ersättning får jag?
För information om vilken ersättning du är berättigad till under kursen - tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Hur anmäler jag mig?

För att anmäla ditt intresse för kursen - tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen.