Språklinjen

Svenska som andraspråk på grundskolenivå och andra ämnen på grundskole- eller gymnasienivå

Språklinjen

Svenska som andraspråk på grundskolenivå och andra ämnen på grundskole- eller gymnasienivå. I mån av plats tar vi in nya deltagare i jan-23

Arbetssätt

En behörighetsgivande kurs där du studerar  tillsammans med andra unga vuxna från olika länder och är en del av miljön på folkhögskolan. Vi arbetar tematiskt med olika ämnesområden för att fördjupa dina kunskaper inom såväl talad som skriven svenska. Vi arbetar också mycket med läsförståelse och tar del av många olika typer av texter, alltifrån nyhetsartiklar till skönlitteratur.
Utöver undervisningen i klassrummet gör vi studiebesök, går på utställningar och lyssnar på intressanta gästföreläsare.

 

//nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/spraklinjen-2018-igangsmall.jpg

Ämnen som ingår i kursen

Svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap
Kursen kan ge möjlighet att fortsätta studier på gymnasienivå eller på en yrkesgymnasieutbildning.