Ettårig linje på gymnasienivå

Startlinjen SVA

Studera ämnena på gymnasienivå och utveckla dina språkkunskaper i tal och skrift.

Startlinjen SVA

I den här kursen Start SVA, svenska som andraspråk, studerar du de olika ämnena på gymnasienivå.
Fokus ligger på att utveckla dina språkkunskaper i tal och skrift.

Du studerar tillsammans med andra unga vuxna och är en del av miljön på folkhögskolan.

Startlinjen SVA

Under detta året läser du de ämnen som du behöver för att få grundlägande gymnasiekompetens och förbereds för att fortsätta att studera på våra terminskurser för att bli klar med din gymnasieutbildning.

På den här linjen får du extra stöd att utveckla dina språkkunskaper i tal och skrift.

 

Arbetssätt

Vi arbetar tematiskt med olika ämnesområden för att fördjupa dina kunskaper inom såväl talad som skriven svenska. Vi arbetar också mycket med läsförståelse och tar del av många olika typer av texter, alltifrån nyhetsartiklar till skönlitteratur.
Utöver undervisningen i klassrummet gör vi studiebesök, går på utställningar och lyssnar på intressanta gästföreläsare.

Ämnen som ingår i kursen

Svenska som andraspråk, matematik, engelska,
historia, samhällskunskap,religion och naturkunskap.
Du får mer kunskap om det svenska samhället och om Norden.

För att nå fullständig behörighet krävs att du fortsätter ett eller två år på våra terminskurser.

 

Efter avslutad kurs

Du har kommit en bit på väg i arbetet med att skaffa behörigheter inom de ämnen som ingått i kursen. Du har tränat din studieförmåga och lärt dig jobba mer självständigt. Därefter kan du fortsätta på våra fyra terminskurser för att slutföra din treåriga gymnasieutbildning.