Ettårig kurs på grundskole-och gymnasienivå

Allmän kurs – Startlinjen SVA

Studera olika ämnen och utveckla dina språkkunskaper i tal och skrift

Startlinjen SVA

I den här kursen Start SVA, svenska som andraspråk, ligger fokus på att utveckla dina språkkunskaper i tal och skrift. Du studerar de olika ämnena på grundskole- eller gymnasienivå.

Du studerar tillsammans med andra unga vuxna och är en del av miljön på folkhögskolan.

Kursinnehåll

Om plats finns kan du också starta i januari

Under detta läsår ligger fokus på att utveckla dina språkkunskaper i talad och skriven svenska. Beroende på dina förkunskaper och tidigare behörigheter arbetar du vidare i de ämnen som kursen erbjuder. Du kommer att träna din studieförmåga och att kunna jobba självständigt och förbereds för att fortsätta att studera på vår Startlinje eller på någon av våra terminskurser. På den här linjen får du extra stöd att utveckla dina språkkunskaper .

 

Arbetssätt

Vi arbetar tematiskt med olika ämnesområden för att fördjupa dina kunskaper inom såväl talad som skriven svenska. Vi arbetar också mycket med läsförståelse och tar del av många olika typer av texter, alltifrån nyhetsartiklar till skönlitteratur.
Utöver undervisningen i klassrummet gör vi studiebesök, går på utställningar och lyssnar på intressanta gästföreläsare.

Ämnen som ingår i kursen

Svenska som andraspråk, matematik, engelska,
samhällskunskap och naturkunskap.
Du får mer kunskap om det svenska samhället och om Norden.

 

Efter avslutad kurs

Du har kommit en bit på väg i arbetet med att skaffa behörigheter inom de ämnen som ingått i kursen. Du har tränat din studieförmåga och lärt dig jobba mer självständigt. Därefter kan du fortsätta på Startlinjen eller på någon av våra fyra terminskurser.