Ettårig kurs på gymnasienivå

Allmän kurs – Startlinjen

Studera i en spännande miljö i egen takt

Startlinjen

Saknar du ämnen från gymnasiet?
Hos oss studerar du i en spännande miljö i egen takt.
Kursen startar i augusti

Om plats finns kan du också starta i januari

På den här linjen börjar du läsa de ämnen som du behöver för att få grundläggande gymnasiekompetens och förbereds för en fortsättning på våra terminskurser.

Arbetssätt

Vi skapar själva vår läroplan. Arbetet läggs upp efter deltagarnas behov. Gruppen är viktig .Arbetsformerna varierar. Vi arbetar både i grupp och individuellt. Ofta är studierna tematiska och ämnesöverskridande. Vi lär av varandra, får nya erfarenheter och vidgar våra perspektiv.

Föredrag, utflykter, konserter, teaterbesök och studiebesök ingår i undervisningen.

Börjar du i januari kommer du att ingå i en grupp där många redan har arbetat ihop  under en termin.

Ämnen som ingår i kursen

Svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap och samhällskunskap ingår i kursen. För att nå fullständig behörighet krävs att du fortsätter minst ett eller två år på våra terminskurser. Tidigare studier på gymnasienivå och behörigheter avgör studielängden.

Efter avslutad kurs

Du har kommit en bit på väg i arbetet med att skaffa behörigheter inom de ämnen som ingått i kursen. Du har tränat din studieförmåga och lärt dig jobba mer självständigt i bland annat projektarbeten.  Därefter har du möjlighet att fortsätta på någon av skolans terminskurser.