Ettårig linje på gymnasienivå

Startlinjen

Du har grundskolan klar och vill påbörja dina gymnasiestudier. Är du inte helt klar med engelska och/eller matematik på grundskolenivå, men har svenska/svenska som andraspråk och de flesta andra ämnen klara, finns en möjlighet att börja här.
Sedan kan du fortsätta på våra terminskurser för att slutföra gymnasiestudierna.

Startlinjen

Har du grundskolan klar och har påbörjat dina gymnasiestudier kan du starta här.  Är du inte helt klar med engelska och/eller matematik på grundskolenivå, men har svenska/svenska som andra språk och de flesta  andra ämnen klara, finns en möjlighet att börja här.

Hos oss studerar du i en spännande miljö i egen takt. Efter startlinjen kan du fortsätta på våra terminskurser för att bli klar med din gymnasieutbildning.

Startlinjen

är till för dig som behöver en ny chans att studera på gymnasienivå. Tillsammans med engagerade lärare skapar du goda förutsättningar för att nå nya studieresultat.  På den här linjen läser du de ämnen som du behöver för att få grundläggande gymnasiekompetens och förbereds för en eventuell fortsättning på terminskurs.

Arbetssätt

Vi skapar själva vår läroplan. Arbetet läggs upp efter deltagarnas behov. Gruppen är viktig .Arbetsformerna varierar. Ofta är studierna tematiska och ämnesöverskridande. Vi lär av varandra, får nya erfarenheter och vidgar våra perspektiv.

Föredrag, utflykter, konserter, teaterbesök och studiebesök ingår i undervisningen.

Börjar du i januari kommer du att ingå i en grupp där många redan har arbetat ihop  under en termin.

Det nordiska

Du ingår i skolans nordiska miljö och tar del av de kulturinslag som förekommer på skolan. På skolan finns det även elever från många olika länder.

Ämnen som ingår i kursen

Svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap och samhällskunskap ingår i kursen. För att nå fullständig behörighet krävs att du fortsätter minst ett eller två år på våra terminskurser. Tidigare studier på gymnasienivå och behörigheter avgör studielängden.

Efter avslutad kurs

Du har kommit en bit på vägen i arbetet med att skaffa grundläggande behörigheter inom de ämnen som ingått i kursen. Du har tränat din studieförmåga och lärt dig jobba mer självständigt i bland annat projektarbeten.  Därefter har du möjlighet att söka till någon av skolans allmänna terminskurser.