Ettårig kurs på gymnasienivå

Startlinjen

Du har grundskolan klar och vill påbörja dina gymnasiestudier eller har endast enstaka behörigheter på gymnasienivå då är den här linjen för dig. Är du inte helt klar med engelska och/eller matematik på grundskolenivå har du en möjlighet att slutföra dom.

Startlinjen

Hos oss studerar du i en spännande miljö i egen takt. Efter startlinjen kan du fortsätta på våra terminskurser för att skaffa dig ytterligare behörigheter

Startlinjen

är till för dig som behöver en ny chans att studera på gymnasienivå. Tillsammans med engagerade lärare skapar du goda förutsättningar för att nå nya studieresultat.  På den här linjen läser du de ämnen som du behöver för att få grundläggande gymnasiekompetens och förbereds för en eventuell fortsättning på terminskurs.

Arbetssätt

Vi skapar själva vår läroplan. Arbetet läggs upp efter deltagarnas behov. Gruppen är viktig .Arbetsformerna varierar. Vi arbetar både i grupp och individuellt. Ofta är studierna tematiska och ämnesöverskridande. Vi lär av varandra, får nya erfarenheter och vidgar våra perspektiv.

Föredrag, utflykter, konserter, teaterbesök och studiebesök ingår i undervisningen.

Börjar du i januari kommer du att ingå i en grupp där många redan har arbetat ihop  under en termin.

Det nordiska

Du ingår i skolans nordiska miljö och tar del av de kulturinslag som förekommer på skolan. På skolan finns det även elever från många olika länder.

Ämnen som ingår i kursen

Svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap och samhällskunskap ingår i kursen. För att nå fullständig behörighet krävs att du fortsätter minst ett eller två år på våra terminskurser. Tidigare studier på gymnasienivå och behörigheter avgör studielängden.

Efter avslutad kurs

Du har kommit en bit på vägen i arbetet med att skaffa grundläggande behörigheter inom de ämnen som ingått i kursen. Du har tränat din studieförmåga och lärt dig jobba mer självständigt i bland annat projektarbeten.  Därefter har du möjlighet att fortsätta på någon av skolans terminskurser.