Svenska från dag 1

För att anmäla ditt intresse för kursen kontakta Carin Tingvall: carin.tingvall@nordiska.fhsk.se

Syftet

Syftet med kursen är att ge en meningsfull sysselsättning under
asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet
för dem som beviljats uppehållstillstånd.

Kursen syftar till att stärka kunskaperna i svenska
språket och om samhället samt till att främja deltagande i samhälls- och
arbetslivet

Arbetssätt

Du kommer ingå i en svensktalande och levande skolmiljö. Vi arbetar tematiskt med olika ämnesområden för att fördjupa dina kunskaper inom såväl talad som skriven svenska. 

Vi gör studiebesök och får besök av intressanta gästlärare. 

Du får också ta del av skolans gemensamma arrangemang, temadagar, konserter, utställningar, filmvisningar med mera.