Sista engelsklektion

Newspapers 2017

2017-05-30 - Allmänna Kurser - Sista engelsklektion

Newspapers 2017

Sista engelsklektion för denna termin är över. Vi har jobbat med journalistik och gjort tidningar i programmet LucidPress.

Snyggt blev det!