Behörigheter

Fakta om behörigheter, kurser och studier vid folkhögskola

Grundläggande behörighet krävs för högskolestudier. För att erhålla grundläggande behörighet på folkhögskola måste man uppnå motsvarande godkänd nivå i de sju gymnasiegemensamma ämnena Svenska 1, 2, 3, Engelska 5, 6, Matematik 1a, 1b eller 1c, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1 och Religionskunskap 1.

Särskild behörighet

För vissa utbildningar på högskolan krävs särskild behörighet i en del ämnen. Vår skola erbjuder följande ämnen och särskilda behörigheter:

Ämne Kurs

Svenska 1, 2, 3
Svenska som andraspråk 1,2,3
Engelska 5,6, 7
Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b, 2
Historia 1a1, 1a2
Religionskunskap 1, 2
Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b, 2
Matematik 1a, 1b, 2b, 3b, 4
Psykologi 1, 2a
Filosofi 1, 2

Din bakgrund avgör hur länge du studerar.

1) För kursdeltagare med grundskola men ingen arbetslivserfarenhet krävs minst tre år på folkhögskola.
2) För kursdeltagare med grundskola och arbetslivserfarenhet eller ett år på gymnasienivå krävs minst två år på folkhögskola.
3) För kursdeltagare med två år eller mer på gymnasienivå krävs minst ett år på folkhögskola.

Studieomdöme

Du väljer att efter avslutad kurs ta ut ett studieomdöme, som mäter din förmåga till studier och dina framsteg under studietiden. Omdömet ges på en sju-gradig skala och grundar sig på en bedömning som dina lärare gör gemensamt. De folkhögskolestuderande som har intyg om behörighet och ett studieomdöme utgör en egen urvalsgrupp inom betygsurvalet vid ansökan till vidare studier.

Läs mer om behörigheter och studieomdöme på folkhögskola.nu.