Allmän kurs på resa

På väg mot Bergen

Terminskurserna är på resa till Bergen. Här har de plåtats av journalistlärare Lasse i tåget norrut.

2017-05-11 - Allmänna Kurser - Allmän kurs på resa

På väg mot Bergen

Terminskurserna är på resa till Bergen. Här har de plåtats av journalistlärare Lasse i tåget norrut.