Digitala hjälpmedel

Här kommer vi samla digitala hjälpmedel i svenska, engelska och matematik

SVENSKA

Har du svårt att läsa böcker?

Du som tycker det är jobbigt att läsa av någon orsak kan få hjälp att läsa och lyssna via Legimus.
Exempel på orsaker till lässvårigheter kan vara t ex läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning, koncentrations-svårigheter. Utifrån dina behov väljer du om du vill låna talböcker, e-textböcker eller punktskriftsböcker. Du behöver inte visa intyg.
Ta kontakt med Gudrun så hjälper hon dig att få en inloggning.

Läsa på distans
- här är lite bra länkar

Skola hemma UR

Orka plugga

Seniorsurfaren