Bildskolan förflyttar sig i tid och rum

Just nu arbetar Bildskolan med temat resa/förflyttning. Det kan vara en resa i tiden, i ditt inre eller en fysisk förflyttning.
Under temat samarbetar vi med Röda sten konsthall och startade vårt projekt med ett besök på deras utställning ”Stena Danica”. Vi har under projektets gång haft workshop och samtal med konsthallens konstpedagog kring utställningsformen och innehållet i deras utställning.
Deltagarna på Bildskolan driver sina individuella konstprojekt som sedan ska visas i en gemensam utställning ”Resfeber” på Nordiska folkhögskolan.

2023-03-16 - Nordiska folkhögskolan

Bildskolan förflyttar sig i tid och rum

Just nu arbetar Bildskolan med temat resa/förflyttning. Det kan vara en resa i tiden, i ditt inre eller en fysisk förflyttning.
Under temat samarbetar vi med Röda sten konsthall och startade vårt projekt med ett besök på deras utställning ”Stena Danica”. Vi har under projektets gång haft workshop och samtal med konsthallens konstpedagog kring utställningsformen och innehållet i deras utställning.
Deltagarna på Bildskolan driver sina individuella konstprojekt som sedan ska visas i en gemensam utställning ”Resfeber” på Nordiska folkhögskolan.