Bildskolan gör stopmotion på Röda Sten

2022-03-01 - Nordiska folkhögskolan

Bildskolan gör stopmotion på Röda Sten

Bildskolan och Filmskolan arbetar i samarbete med Röda Sten med deras utställning ”The Dent” med Basim Magdy.

Under tre besök på konsthallen får deltagarna en visning av utställningen, göra en stop motion med inspiration av ett verk i utställningen och sedan se resultatet tillsammans och samtala kring processen.

Mellan besöken har deltagarna arbetat med manus, klippning och ljudsättning i grupper på skolan.

 

Nordiska folkhögskolan deltar i ett nätverk i Västra Götaland (Fokis) där folhögskolor och kulturinstitutioner i regionen samverkar. Det är ett projekt som varje år innebär en mängd olika samarbeten och utbyten som är väldigt givande.