Bildskolan i nätverk med Göteborgs internationella biennal för samtidskonst

Bildskolan och GIBCA Extended

2021-06-04 - Nordiska folkhögskolan - Bildskolan i nätverk med Göteborgs internationella biennal för samtidskonst

Bildskolan och GIBCA Extended

The ghost ship and the sea change på Nordiska folkhögskolan

Vår skola, Nordiska folkhögskolan, är belägen i Kungälv med utsikt över Nordre och Göta älv, mittemot Bohus fästning. På detta historiskt konfliktfyllda gränsområde möts idag människor med olika erfarenhet, bakgrund och mål för att ägna sig åt bild, musik, teater, film, foto eller för att läsa in gymnasiebehörigheter.

Under hösten kommer vi på Bildskolan ingå i nätverket GIBCA Extended och arbeta med biennalens tematik. Vi kommer att utgå från ett nordiskt perspektiv i detta arbete och det kommer finnas möjlighet att delta både i föreläsningar och visningar på skolan.
Frågor kring kolonialism, nationalism, rörelse och klimat är oerhört aktuella, även med en nordisk utgångspunkt.
Vi kan se hur klimatförändringar påverkar naturen i vår region. Tydligast i de nordligare delarna där isar smälter och där förutsättningarna förändras för såväl djur som människor.
Vi ser hur brännande frågor kring självständighet och spänningar mellan ekonomiska intressen och ursprungsbefolkningars rättigheter får alltför litet utrymme i det offentliga samtalet.
Vi överraskas över hur lätt det var att begränsa vår rörelsefrihet och stänga gränser genom att hänvisa till en pandemi och människor på flykt.

Under hösten och året vill vi undersöka hur vårt historiska arv ser ut vad gäller kolonialism i Norden? Vi vill få syn på hur dagens Norden kan se ut? Vilka lever här och hur ser villkoren ut? Och hur ser vi på framtiden?

Bildskolan kommer att arbeta konstnärligt med tematiken och bjuda in till utställning på Nordiska folkhögskolan i november. Vi kommer även ha ett par öppna evenemang med föreläsningar, samtal och filmvisning utifrån det nordiska perspektivet.
Datum och tider kommer att finnas på vår hemsida.

Vad är GIBCA och GIBCA Extended?

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.
GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar
som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.