Bildskolan och GIBCA Extended

2019-07-24 - Nordiska folkhögskolan

Bildskolan och GIBCA Extended

Under hösten kommer en del av arbetet på Bildskolan handla om att arbeta med teman kring sammanflätning, plats, identitet och tid. Detta kommer till viss del ske genom projektet och nätverket GIBCA Extended där tematiken för årets samtidskonstbiennal är Entanglement och har rubriken ”Part of the Labyrinth” (läs mer via länken längre ner).

På vår skola, Nordiska folkhögskolan, sammanflätas världen i litet format, våra uttryckssätt och berättelser korsas och skapar ibland storheter. På vår plats i Kungälv med utsikt över Göta älv och Bohus fästning, som historiskt varit ett konfliktfyllt gränsområde, möts idag människor med olika erfarenhet, bakgrund och mål.

Nordiska folkhögskolan har utbildningar inom musik, bild, film, foto, teater, text, allmänna kurser och språklinje. Vad sker i dessa möten? Hur påverkar plats och tid vår identitet? Hur påverkas världen av oss? Hur kan vi undersöka dessa frågor utifrån våra olika konstformer och uttryckssätt?

Under några dagar i november bjuder vi in alla nyfikna för att ta del av och delta i våra deltagares arbeten kring dessa frågor.

Bildskolan och Nordiska folkhögskolan är del av nätverket GIBCA Extended. GIBCA står för Gothenburg International Biennal for Contemporary Art, Extendednätverket består av konstnärer och institutioner i Västra Götaland som valt att arbeta med samma tematik som samtidskonstbiennalen. Läs mer här:  GIBCA

Foto: Klara Börjesson (tidigare deltagare på både Bildskolan och Text & Bild), bilden är beskuren.