5 januari 2022

Info om restriktioner angående Covid 19

A

Välkommen till ett nytt år på Nordiska Folkhögskolan!

Som du säkert vet så skärps nu restriktionerna för att hindra smittspridning av Covid-19.

Följande gäller för deltagare på Nordiska Folkhögskolan.

  • Ta ett självtest innan du kommer till skolan, och kom inte till skolan eller internatet om du har symtom på covid-19.
  • Undervisningen kommer fortsättningsvis att bedrivas på plats.
  • Klasserna kommer att hållas åtskilda i största möjliga mån både under lektioner och raster.
  • Bor du på internatet ska du stanna på ditt rum och be om ett test om du uppvisar symtom på covid-19.
  • Skydda din egen och andras hälsa genom att vaccinera dig mot Covid-19.

Klasserna kommer att sitta gruppvis i matsalen.

  • Profilkurser äter kl 11.45 – 12.15 och ska sedan lämna matsalen
  • Allmänna kurser äter kl 12.20 – 12.50 och ska sedan lämna matsalen.

 

Vänligen

Karin Langeland
rektor