Deltagarrådet är konstituerat

Här är Nordiskas nya deltagarråd.

2023-09-05 - Nordiska folkhögskolan

Deltagarrådet är konstituerat

Här är Nordiskas nya deltagarråd.

Nordiska folkhögskolans deltagarråd har valt ordförande och sekreterare för höstterminen 2023. Deltagare från både allmän kurs och profilkurserna deltog vid det konstituerande mötet.

Deltagarrådet valde två ordförande (ordinarie och ersättare) samt två sekreterare (ordinarie och ersättare).

Ordförande (ordinarie): Miralda, filmskolan
Sekreterare (ordinarie): Emma, filmskolan
Ordförande (ersättare): Filip, NaSa
Sekreterare (ersättare): Hanna, NaSa

Deltagarrådet har möte på tisdagar jämna veckor under höstterminen. Nästa möte är tisdagen den 19 september.