En lördag med årsmöte och samtal om framtiden

2018-10-21 - Nordiska folkhögskolan

En lördag med årsmöte och samtal om framtiden

I lördags hade föreningen Nordiska folkhögskolan årsmöte. I anslutning till mötet träffades också föreningens medlemmar, Nordiska folkhögskolans styrelse, personal och deltagare för en gemensam eftermiddag.

Hur påverkar det folkhögskolan i stort att allt fler allmänna- och uppdragskurser förläggs till filialer? Hur ser framtiden för internaten ut? Hans-Åke Höber väckte många intressanta frågor då han berättade om tendenser inom svenska folkhögskolan. En av Nordiska folkhögskolans lärare, Sanna Levelius, presenterade, i egenskap av medförfattare, resultat från Folkbildningsrådets rapport ”Kulturell bildning i folkhögskolans regi”. Vad denna kunskap kring folkhögskolans villkor betyder för Nordiska folkhögskolan och visioner för framtiden diskuterades sedan av de närvarande.

”På Kungälvsskolan måste utsikten vara fri, inte bara över Norden utan över hela världen; där ska det moderna samhället och demokratin stå i blickpunkten, där ska idédebatten vara levande och livsåskådningsfrågor brännande.” Så sa Carin Cederblad, en av Nordiska folkhögskolans grundare, vid öppnandet av skolan 1947.

Det är ett brännande aktuellt citat och under lördagen stod det tydligt att detta är en anda som genomsyrar skolan än idag. Men det behöver bli ännu starkare och tydligare. Nordiska folkhögskolan är en mötesplats för alla, där demokrati, kultur och allas lika värde är grunden i all verksamhet.

Nordiska folkhögskolan har både personal och deltagare från olika delar av Norden, och idag från hela världen. Namnet förpliktigar, och stärker skolan. Den är, bör och ska vara en plattform för samtal och diskussioner om det Nordiska. Allt från värden som länge varit starka i området som demokrati och jämställdhet, men även kring frågor som minoritetsfolkens utsatthet och konfliktområden behöver debatteras. Att se både svårighet och styrkor i närområdet, att acceptera olikheter och diskutera likheter, det ger kraft och mod att blicka in i den egna verksamheten och ut över hela världen.

Utifrån Nordiska folkhögskolans kulturprofil, dess fokus på berättandet i alla dess former, fördjupas nu arbetet för att visa att det Nordiska står för öppenhet och möten mellan människor.

Konkret ska vi fortsätta att göda och bredda våra nordiska nätverk. Nordiska folkhögskolan planerar även för fler öppna kulturarrangemang med gamla och nya samarbetspartners. Fler möjligheter till samtal, produktion av kultur och möten mellan människor från Norden och resten av världen ska skapas på skolan.