Föreningen Nordiska folkhögskolans höstmöte

Höstmöte lördag den 16 november 2019
9.00 – 14.00
Dagordning
Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för mötet
Godkännande av dagordning
Aktuella rapporter från skolledningen
Aktuella rapporter från styrelsen
Eventuella övriga förslag från styrelse eller medlemmar
Beslut om verksamhetsplan för 2020.
Beslut om budget för 2020.
Beslut om tidpunkt för föreningens möten 2020
Övriga frågor
Mötets avslutning

I anslutning till höstmötet bjuder vi på en fördjupat presentation av skolans aktuella verksamhet, där lärare och deltagare kommer att medverka. Bl.a. kommer vi att presentera skolans planerade Kulturfestival 2020, sommaren 2020. Dessutom kommer vi att få ha en liten föreläsning om Afghanistan och Sverige föra och nu. Jonas Lal, som håller föreläsningen är från Afghanistan och anställd som stödlärare för afghanska deltagare på allmänna linjen.

2019-09-26 - Nordiska folkhögskolan

Föreningen Nordiska folkhögskolans höstmöte

Höstmöte lördag den 16 november 2019
9.00 – 14.00
Dagordning
Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för mötet
Godkännande av dagordning
Aktuella rapporter från skolledningen
Aktuella rapporter från styrelsen
Eventuella övriga förslag från styrelse eller medlemmar
Beslut om verksamhetsplan för 2020.
Beslut om budget för 2020.
Beslut om tidpunkt för föreningens möten 2020
Övriga frågor
Mötets avslutning

I anslutning till höstmötet bjuder vi på en fördjupat presentation av skolans aktuella verksamhet, där lärare och deltagare kommer att medverka. Bl.a. kommer vi att presentera skolans planerade Kulturfestival 2020, sommaren 2020. Dessutom kommer vi att få ha en liten föreläsning om Afghanistan och Sverige föra och nu. Jonas Lal, som håller föreläsningen är från Afghanistan och anställd som stödlärare för afghanska deltagare på allmänna linjen.