Informasjon til norske søkere

Her finner du informasjon om opptaksprøven til Nordiska Filmskolan

2024-05-10 - Foto & film

Informasjon til norske søkere

Her finner du informasjon om opptaksprøven til Nordiska Filmskolan

Obligatorisk opptaksprøve til Nordiska Filmskolan

Sammen med din søknad skal du lage en to minutters videopitch der du forteller om en filmidé. Sjanger, lengde og stil på filmen du forteller om er valgfri. Du kan gjerne filme med mobil. Filmen/filmene legger du opp som ulistede på Youtube, og så legger du ved et tekstdokument med linker til Youtubefilmene sammen med søknaden din.

Du skal også legge ved et foto på deg selv (max 40 MB) der en kan se ditt ansikt tydelig.

Du er hjertelig velkommen å stille spørsmål til film@nordiska.fhsk.se

Vedlegg 1: Tekstdokument med link till to minutters videopitch

Vedlegg 2: Bilde på deg selv (max 40 mb)

Søk linja nå på Folkehogskole.no