Hur vi hanterar dina personuppgifter

GDPR

När du börjar studera på Nordiska Folkhögskolan behöver vi samla in och hantera uppgifter om dig. På den här sidan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter?

Det är viktigt att ha en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen. Det innebär att hanteringen av personuppgifterna är laglig. Vi har två rättsliga grunder för hanteringen av dina personuppgifter:

När du ansöker till skolan samlar vi in följande uppgifter:

  • Namn.
  • Var du bor.
  • Kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-post.
  • Personnummer.
  • Eventuell uppgift om anhörig.
  • Referenser, intyg och omdömen som du väljer att lämna till oss.
  • Andra uppgifter som du väljer att delge oss.
  • När du börjar hos oss tar vi även en bild på dig. Det gör vi för att kunna veta vem du är och att du får vara på skolan.

Under läsåret hanterar vi även omdömen och uppgifter om dina skolresultat.

När du sedan avslutar dina studier hos oss sparar vi vissa av dina personuppgifter för arkivändamål och bokföringsändamål. Till exempel intyg på att du har studerat hos oss.

Varför?

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna sköta administrationen av kurserna på rätt sätt. Det gäller till exempel intyg, klasslistor och frånvarorapportering.

Skolan måste också kunna ta fram statistik, studieresultat, göra bidragsansökningar och rapportera till olika myndigheter i enlighet med svensk lag eller myndighetsbeslut.

Enligt lag sparar vi även vissa uppgifter om dig efter att du slutat din utbildning hos oss.

Parter som vi lämnar uppgifter till är SCB (Statistiska Centralbyrån), CSN och Folkbildningsrådet. Folkhögskolorna är skyldiga att lämna uppgifter om deltagarnas personnummer, utbildningsbakgrund, folkbokföring, studietid, om studierna bedrivits i normal takt, samt vilka behörigheter och studieomdöme som uppnåtts.

I en del fall är vi också skyldiga att lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen och SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Rättslig grund

Det är viktigt att ha en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen. Det innebär att hanteringen av personuppgifterna är laglig. Vi har två rättsliga grunder för hanteringen av dina personuppgifter:

Allmänt intresse

Eftersom folkhögskoleverksamheten är viktig för samhället och är lagstiftad kan vi använda den rättsliga grunden allmänt intresse för personuppgiftshanteringen i den dagliga verksamheten.

Rättslig förpliktelse

Vi är skyldiga att följa arkivlagen och bokföringslagen i vår verksamhet. För att kunna göra det behöver vi hantera personuppgifter och kan därmed ha rättslig förpliktelse som rättslig grund för vissa delar av vår verksamhet, som redovisning av hur vi använt statsbidrag, behörighetsintygande och arkiverande av intyg.

Vem hanterar dina personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras av dem som behöver det för att kunna administrera och bedriva din utbildning, såsom linjeledare och skoladministratör. Användandet av personuppgifterna är begränsat så att behöriga endast ser de uppgifter de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte har fyllt 20 och inte går eller gått färdigt en utbildning på gymnasienivå. Därmed kan vi behöva lämna ut uppgifter om dig till din hemkommun.

Personuppgiftsbiträden

För att säkerställa att deltagare och personal har tillgång till säkra, tillförlitliga och flexibla IT-tjänster så har Nordiska Folkhögskolan i Kungälv slutit avtal med Schoolsoft (skoladministration), Google (Google Workspace for education) och Visbook (fakturering). Dessa agerar som personuppgiftsbiträden åt Nordiska Folkhögskolan och med dem har Nordiska Folkhögskolan personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Vem är ansvarig?

Det är Nordiska Folkhögskolan i Kungälv (org.nr. 853300-2096) som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

När du gör din ansökan till skolan, godkänner du att registreras med personuppgifter i skolans deltagarregister.