GIBCA EXTENDED

Göteborgs internationella konstbiennal

2017-03-16 - Nordiska folkhögskolan

GIBCA EXTENDED

Göteborgs internationella konstbiennal

Göteborgs internationella konstbiennal hösten 2017 planeras för fullt, och Text & Bild medverkar i år igen! GIBCA är en stor konstutställning vartannat år som förgrenar sig ut över hela staden och GIBCA Extended införlivar lokala och regionala aktörer. 2015 deltog Text & Bilds kursdeltagare med egenhändigt skrivna texter., vilka uppfördes under invigningen på teckenspråk. Läs mer om GIBCA här.