Offentliggörande av Hanne Juul-stipendiaten 2020

Vem blir årets Hanne Juul-stipendiat?
I trettio år ledde Hanne Juul ett banbrytande arbete och byggde upp Nordiska Visskolan till att bli nordens främsta utbildning för visartister. I samband med att hon gick i pension 2019 inrättade Nordiska folkhögskolan ett stipendium i hennes namn. Stipendiet ska gå till en ung visartist som utvecklat, förädlat och förnyat visan som konstform. Det första stipendiet, som delades ut förra året, gick till Jenny Almsenius.
Årets stipendiat skulle ha offentliggjorts och hållit en stipendiekonsert den 18 april, men pga risk för smittspridning av covid-19 har konserten skjutits fram till den 7 november. Men vi orkar inte hålla oss från att berätta vem det är som får det ända tills dess!
Med stor glädje offentliggör Nordiska folkhögskolan 2020 års Hanne Juul-stipendiat den 18 april 2020 kl 15.00 på Visskolans Facebooksida!
Foto: Adam Lundquist

2020-01-31 - Nordiska folkhögskolan

Offentliggörande av Hanne Juul-stipendiaten 2020

Vem blir årets Hanne Juul-stipendiat?
I trettio år ledde Hanne Juul ett banbrytande arbete och byggde upp Nordiska Visskolan till att bli nordens främsta utbildning för visartister. I samband med att hon gick i pension 2019 inrättade Nordiska folkhögskolan ett stipendium i hennes namn. Stipendiet ska gå till en ung visartist som utvecklat, förädlat och förnyat visan som konstform. Det första stipendiet, som delades ut förra året, gick till Jenny Almsenius.
Årets stipendiat skulle ha offentliggjorts och hållit en stipendiekonsert den 18 april, men pga risk för smittspridning av covid-19 har konserten skjutits fram till den 7 november. Men vi orkar inte hålla oss från att berätta vem det är som får det ända tills dess!
Med stor glädje offentliggör Nordiska folkhögskolan 2020 års Hanne Juul-stipendiat den 18 april 2020 kl 15.00 på Visskolans Facebooksida!
Foto: Adam Lundquist

Visskolans Facebooksida