Hjälp oss stödja...

Hjälp oss fortsätta stödja
och göra det möjligt för fler att studera!

Under nuvarande läsår har vi haft ett antal deltagare som fortfarande är kvar i asylprocessen och saknar personnummer och uppehållstillstånd. De kan därför inte söka pengar från CSN och får heller inget stöd från kommun eller Migrationsverket.

Nordiska folkhögskolan har under året stått för terminsavgifter och lunchmat för dessa deltagare. Detta är inte ekonomiskt hållbart i längden. Redan nu vet vi att vi får deltagare till hösten som är i samma situation.

Nordiska kommer att informera om möjligheten att få stöd. Deltagarna kommer därefter kunna ansöka om att få hjälp med kursavgift och kostnad för lunch. Därefter tar skolan beslut om vilka som får hjälp.
Nu vill vi göra det möjligt för dig och oss alla att bidra ekonomisk.
Skolan har ett konto dit man kan sätta in pengar eller betala med swish.
Hjälp oss fortsätta stödja och göra det möjligt för fler att studera. Tack på förhand!

Sätt in ditt bidrag på:
Bankgiro 383-2151, märk med ordet STÖD
eller
Swisha på 123-625 01 61 och skriv STÖD