Invigning av Sids Samling 17/2 2024

Sids Samling är en skattkammare för dig som gillar visor. Det innehåller allt i musikväg som artisten, underhållaren, radio- och skivproducenten, grafikern, vishistorikern och folklivsforskaren Sid Jansson har samlat ihop från 1960-talet och framåt. Sids önskan var att denna samling skulle tillgängliggöras för kommande generationer. Och var kan det ske bättre än just på Visskolan på Nordiska folkhögskolan, som Sid en gång var med och startade. Rummet har gjorts i ordning av vänner och familj till Sid med ekonomiskt stöd av Längmanska kulturfonden och Clara Lachmanns Stiftelse. Här finns skivor från hela Norden som du inte hittar samlat någon annanstans. Rummet är främst till för Nordiska folkhögskolans deltagare, men kan även öppnas för offentligheten mot förfrågan.
INVIGNING AV SIDS SAMLING 17 FEBRUARI 2024 KL 16.00
Den 17 februari kl 16.00 är det officiell invigning av Sids Samling på Nordiska folkhögskolan.
Program:
Kl 16.00 INVIGNING OCH VISNING – öppet för alla som vill komma.
Kl 17.30 MINGEL OCH FRI LEK
Kl 19.00 GEMENSAM MIDDAG – förbokas senast 7 februari på lucas@lucasstark.se. Kostnad: 239 kr.
Frågor? Kontakta Lucas Stark på lucas@lucasstark.se

2024-01-23 - Nordiska folkhögskolan

Invigning av Sids Samling 17/2 2024

Sids Samling är en skattkammare för dig som gillar visor. Det innehåller allt i musikväg som artisten, underhållaren, radio- och skivproducenten, grafikern, vishistorikern och folklivsforskaren Sid Jansson har samlat ihop från 1960-talet och framåt. Sids önskan var att denna samling skulle tillgängliggöras för kommande generationer. Och var kan det ske bättre än just på Visskolan på Nordiska folkhögskolan, som Sid en gång var med och startade. Rummet har gjorts i ordning av vänner och familj till Sid med ekonomiskt stöd av Längmanska kulturfonden och Clara Lachmanns Stiftelse. Här finns skivor från hela Norden som du inte hittar samlat någon annanstans. Rummet är främst till för Nordiska folkhögskolans deltagare, men kan även öppnas för offentligheten mot förfrågan.
INVIGNING AV SIDS SAMLING 17 FEBRUARI 2024 KL 16.00
Den 17 februari kl 16.00 är det officiell invigning av Sids Samling på Nordiska folkhögskolan.
Program:
Kl 16.00 INVIGNING OCH VISNING – öppet för alla som vill komma.
Kl 17.30 MINGEL OCH FRI LEK
Kl 19.00 GEMENSAM MIDDAG – förbokas senast 7 februari på lucas@lucasstark.se. Kostnad: 239 kr.
Frågor? Kontakta Lucas Stark på lucas@lucasstark.se

Sids Samling Invigning 17 feb (2)