Föreningen Nordiska folkhögskolans årsmöte

2021

24

apr

Nordiska Folkhögskolan

Föreningen Nordiska folkhögskolans årsmöte

Föreningens årsmöte äger rum  lördag 24. april kl. 10.00. Dagordning och underlag för mötet skickas ut till medlemmarna via mail.  Mötet är digitalt och medlemmarna får tillskickat en länk inför mötet. Kontakta skolan om du vill delge oss din mailadress.