Goda förberedelser skapar kvalitet & bra förutsättningar för ett lyckat möte

Bokningstips

Några små tips när du skall boka…

Antal - Hur många förväntas ni bli?

Tider - Ankomsttid samt önskemål om tider för förmiddag-och eftermiddagskaffe, lunch och eventuell middag

Möblering -  Tänk gärna igenom vilken sittning som passar ert mötes ändamål bäst
Exempel på konferensmöblering

Teknik/Utrustning - Önskar du någon speciell teknik eller utrustning?

Specialkost/ Allergier-  Meddela gärna speciella önskemål i förväg så att köket hinner förbereda alternativa rätter för de som önskar särskild kost.

Deltagarlista - Maila in en namnlista i god tid med antalet personer som skall övernatta och hur fördelningen ska ske rumsvis.

Maila eller ring gärna och berätta om era önskemål, så är vi väl förberedda när ni anländer till oss….

Välkommen!