Vårterminskurs på gymnasienivå

Allmän kurs – Miljö, etik & samhälle

En kurs för dig som vill ägna en termin åt miljö- och samhällsfrågor. Lokalt och ute i världen.

Framtidens samhälle – våra handlingar

Hos oss får du chansen att studera konsumtionens konsekvenser, aktuella miljöfrågor och hur gentekniken kan användas i framtiden.

Kan en individ göra skillnad?
Kursinnehåll

Kursen startar i januari

Det här är en kurs för dig som vill ägna en termin åt klimat, miljö- och samhällsfrågor samtidigt som du studerar de gymnasiegemensamma ämnena. Vi engagerar oss i de lokala nationella och internationella miljöfrågorna. Vi studerar vad vi själva, olika organisationer och FN gör för att uppnå ett hållbart samhälle. Under kursen diskuterar vi etiska perspektiv på genteknikens möjligheter och konsekvenser.

Arbetssätt

Vi arbetar tematiskt, både enskilt och i grupp. Söker och bearbetar information och kunskap på olika sätt.  Tillsammans lägger vi upp terminens innehåll och studiebesök. Materialet presenterar vi t.ex. i form av reportage, poddar, bildspel, film, utställning och skriftlig rapport.

Ämnen som ingår i kursen

Naturkunskap, matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, religion/filosofi .
Tidigare studieerfarenhet och behörigheter avgör studielängden.

Efter avslutad kurs

Du har ökat dina kunskaper inom natur, miljö och samhällsfrågor och haft möjlighet att skaffa behörigheter inom dessa ämnen och andra gymnasiegemensamma ämnen som ingått i kursen. Du har utvecklat din självständiga studieförmåga. Du kan fortsätta dina studier på någon av våra andra terminskurser.