Sommarkurser och konstnärliga residens!

NORDISKT LJUS

Välkommen till Nordiska folkhögskolans sommarverksamhet!

NORDISKT LJUS

- SOMMARKURSER & KONSTNÄRLIGA RESIDENS

Du hittar hela programmet på www.nordisktljus.se

VAD HÄNDER UNDER NORDISKT LJUS?
Under Nordiskt Ljus kan du gå en av våra tvärkonstnärliga sommarkurser med kursledare inbjudna från hela Norden. Kurserna är mellan 3-20 dagar långa. Du kan även söka konstnärligt residens hos oss!

Läs mer om Nordiskt Ljus på: www.nordisktljus.se

VARFÖR KULTURFESTIVAL?
Runt om i Norden och Europa tar högerextrema krafter allt större mark, där de ofta gör anspråk på det nordiska begreppet. Vi vill motverka den utvecklingen! Vi tror att det nordiska begreppet kan användas för att bidra till möten, förståelse och insikter kring världen i stort. Vi tror också att det skapande mötet mellan människor är ett av de bästa botemedlen mot splittringar och konflikter - och att folkbildningen spelar en central roll i detta.

Varmt välkommen att delta!
För frågor kontakta oss på info@nordisktljus.se

NORDISKT LJUS är en mötesplats och kulturexplosion för konst- och kulturutövare i Norden
NORDISKT LJUS är en kreativ motkraft till de högerextrema rörelser som gör anspråk på det nordiska begreppet
NORDISKT LJUS arrangeras på och av Nordiska folkhögskolan sommaren 2023 med ett program bestående av kurser, residens och festival.