NY KURS

Omställningsbygget

Vi bygger hus, gemenskap och omställning tillsammans. I samarbete med Egnahemsfabriken på Tjörn.

Vi bygger hus, gemenskap och omställning tillsammans

NY KURS FRÅN HÖSTEN 2024! Arrangeras i samarbete med Egnahemsfabriken på Tjörn.

Omställningsbygget

Bli omställningsbyggare

Den här kursen vänder sig till dig som vill få kunskaper och självförtroende för att kunna bygga hus, ta hand om ekosystem och förändra samhället, tillsammans med andra.

Du kommer under loppet av en termin att bidra konkret och direkt till en mer hållbar framtid genom att bygga ett ekologiskt hus, från grund till tak. Inom kursen lär vi oss om hållbart byggande, klimat, omställning och permakultur. Teori varvas med praktiskt arbete – lärande genom gemensamt görande – och inspirerande studiebesök. Byggandet möter odling, djurhållning och samhällsengagemang.

Du som deltar kan t ex vara omställare, nystartare, nybyggare eller student från högskolan med intresse för medskapande design och socialt byggande. Du kan ha rötterna på landet eller i staden, du kanske har tidigare praktiska erfarenheter eller mest teoretiska, du är ung eller gammal – du kan vara vem som helst, det som krävs är ditt engagemang och en vilja att i praktisk handling få bygga hus och bidra till ett demokratiskt och hållbart samhälle. 

https://nordiska.fhsk.se/wp-content/uploads/2024/03/illustrationsbilder-fotograf-egnahemsfabriken-5-450x600.jpg
Kursinnehåll

Kursinnehåll

Tillsammansbygge

Under kursen bygger vi ett ekologiskt hus ”från skog till stuga” och från grund till tak, tillsammans.

  • Vi lär oss att använda verktyg och maskiner, att planera och utföra momenten samt att samarbeta i görandet.
  • Parallellt med byggandet väver vi in teori kring hållbar byggnation, återbruk och arkitektur.
  • I kursen ingår även grundläggande konstruktions- och ritningslära, husekonomi och regelverk. Denna del av kursen ger dig kunskapen och erfarenheten för att kunna planera och genomföra hållbara byggprojekt i olika skalor. 

Praktisk omställning och odling

I denna del av kursen står odling och ekosystem i fokus.

  • Vi lär oss mer om metoder som kan användas inom ekohushållning och regenerativ odling, såsom livsmedelsförädling, permakulturdesign, odling i en skogsträdgård, urban odling, akvaponisk odling och djurhållning.
  • Vi studerar och tillämpar olika sätt att gynna den biologiska mångfalden
  • Vi tar del av aktuell kunskap kring klimatet, hållbar energi- och livsmedelsförsörjning mm, med fokus på vilka praktiska lösningar som finns för att skapa ett hållbart samhälle. 

Engagemang och gemenskaper

Hela kursen genomsyras av att vi låter vår längtan efter en hållbar värld uttryckas i form av både ett teoretiskt och praktiskt samhällsengagemang.

  • Vi möter rörelser som arbetar med solidaritet och miljö, stärkande av civilsamhället och organisering av minoriteter.
  • Vi ställer frågor om hur politiken kan användas för en demokratisk samhällsutveckling, omställning och ökad tillit mellan grupper. 
  • Vi arbetar själva med att forma gränsöverskridande erfarenhetsbaserade gemenskaper som stärker samhällets sociala infrastrukturer.
  • Vi lägger stor vikt vid engagemanget i klimat och omställning och vi provar olika sätt att sprida både engagemang och kunskap.

Vi gör själva

Utöver det praktiska arbetet som rör tillsammansbygge och odling kan vi prova på andra sätt att ställa om till ett hållbart samhälle. Det kan handla om textilt återbruk, biodling, hantverk som att spinna och sticka, keramik och handgjort papper.  

Arbetssätt

Arbetssätt

Vi lär genom att göra ihop. Utgångspunkten är alltid att arbeta tillsammans i former där alla bidrar och delar med sig av egna erfarenheter och reflektioner. Vi deltar aktivt i lokala projekt och gör studiebesök i verksamheter som på olika sätt främjar ett hållbart samhälle. På Egnahemsfabrikens ”sociala husfabrik” på det vackra Tjörn arbetar vi med husbyggandet under handledning av skickliga byggpedagoger.

På folkhögskolan ingår också lärande tillsammans med övriga deltagare på skolan. Vi bjuder även in gästföreläsare och går på föreläsningar och utställningar - närheten till Göteborg gör att utbudet är stort. 

Ungefär hälften av tiden är förlagd till Egnahemsfabriken på Tjörn och halva tiden är kursen här på Nordiska folkhögskolan eller på andra platser. Du har möjlighet för at bo på vårt internat.

https://nordiska.fhsk.se/wp-content/uploads/2024/03/illustrationsbilder-fotograf-egnahemsfabriken-7-500x300.jpg

Om Egnahemsfabriken

Egnahemsfabriken är en aktör i civilsamhället på Tjörn som stöttar själv- och tillsammansbyggare i att genomföra hållbara byggprojekt, samt arrangerar utbildningar, kulturevenemang, ungdomsverksamhet, bedriver forskningssamverkan, utvecklar småskaliga egnahemsområden, lotsar byggemenskaper mm. Syftet med verksamheten är att bidra till en positiv platsutveckling, stärka gemenskaper och driva på samhällets omställning.