Skriv, läs och bli läst

Nordiska Skrivarskolan - distans

Utforska din kreativitet!
Ge ditt skrivande en chans!
Läs och bli läst!

Nordiska Skrivarskolan – distans, är en grundläggande skrivarkurs med bildelement som kompletterande uttryck och inspirationskälla. Den vänder sig till dig som vill få nya perspektiv på det egna skrivandet och vässa din analys- och tolkningsförmåga, som vill samtala om text och skapande med andra och som vill läsa och bli läst.

Kreativa uppgifter
Under kursen kommer du att genomföra ett antal kreativa uppgifter som på olika sätt växa som författare. Övningarna behandlar dels skrivandets grundstenar och är dels knutna till gästlärare på olika specialområden. Kursen ger dig teoretiska och praktiska verktyg i stilistik och litterär gestaltning.
Du får tillfälle att prova på många texttyper och genrer. Utifrån begrepp som gestaltning, scenbygge, dramaturgi, karaktär och persongalleri, berättarperspektiv, dialog, bunden- och obunden poesi, dramatisk text m.m. utvecklar du såväl ditt hantverkskunnande som ditt konstnärliga uttryck.

Gästlärare
Kursen gästas av flera inspirerande skrivpedagoger, författare och konstnärer. Du möter dem i samtal, övningar och de läser och ger respons på din text.

Respons
En viktig del av kursen är att bli läst och läsa andras texter. Utöver arbete i responsgrupper får du kontinuerlig feedback från lärare och gästlärare.

Text och bild
Som en del av kursen ingår samspelet mellan text och bild. Du får möjlighet att öva ditt bildberättande, tolka dina upplevelser och själv uttrycka dig i bildform genom fotografi och illustration. Du jobbar med att textsätta bild och vice versa.

Samarbeten
Nordiska folkhögskolan ger konstnärliga kurser inom många olika fält: Bild, Fotografi, Visa, Teater, Film. Samarbeten med övriga utbildningar eller andra aktörer (litteraturfestivaler, konsthallar m.m) förekommer på utbildningen. Vi jobbar även mot branschen genom samtal med författare, förläggare, frivilligt besök på bokmässan i Göteborg och en föreläsning om hur vägen till utgivning kan se ut.

Kursupplägg
Du tar del av föreläsningar och övningar genom vår digitala plattform där du också utbyter texter med dina kurskamrater. Uppgifterna läggs ut kontinuerligt och du har alltid minst två veckor på dig att utföra ett kursmoment; inga delar behöver genomföras på fastlagda tider, bortsett från träffarna på skolan.

Individuellt projekt
Kursen avslutas med ett större individuellt projekt där du själv väljer fokus. Exempel på några uppgifter, övningar och slutprojekt hittar du under Projektarbeten Text & Bild distans, Elevarbeten Text & Bild och bilder från vår verksamhet i Galleri.

Platsförlagda träffar
Kursen har fyra platsförlagda träffar (två på vårterminen och två på höstterminen). Under träffarna introduceras centrala moment och deltagarna lär känna varandra vilket är grunden för samarbetet på distans, så det är viktigt att du kan delta vid dessa.

Nordiska deltagare
Kursen riktar sig till deltagare från hela Norden. Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska men det är även möjligt att delta på norska eller danska.

KURSMÅL
  • Efter avslutad kurs har du fått nya kreativa redskap inom text- och bildområdet.
  • Du har utvecklat ditt skrivande och din läsning och övat på att ge och få textrespons.
  • Du har utvecklat ditt bildseende och att komponera text och bild på ett medvetet sätt.
ANSÖKAN
  1. Fyll i alla uppgifter på ansökan.
  2. Skicka med ett foto på dig själv.
  3. Skicka med ett personligt brev. Brevet ska vara på ca 500-700 ord och innehålla dina förväntningar på kursen, vad du har gjort tidigare i livet och ev. erfarenheter inom kursens ämnesområden.
  4. Bifoga ett arbetsprov till din ansökan som utgörs av en text och eventuellt tillhörande bild, antal ord bör inte överskrida 1200. Texten kan vara ett utdrag ur ett längre verk eller en avslutad komposition i valfri genre.

När vi har registrerat din ansökan får du en bekräftelse på mejl. Antagningen görs under senare delen av våren. Vi eftersträvar en grupp som utmärks av ett engagemang och en kreativ atmosfär där olika erfarenheter tillåts berika varandra.

Skrivardrömmar?