75-års jubileum

Mitt Nordiska

Vad vill du berätta?

2023-01-27 - Nordiska Folkhögskolan - 75-års jubileum

Mitt Nordiska

Vad vill du berätta?

Har du en intressant historia att berätta eller roliga bilder att dela? Så finns det många som gärna tar del av detta!
Vi markerar skolans 75-års jubileum med att insamla berättelser och foton från skolans historie.
Dina bidrag kommer att finnas på skolans hemsida och kan komma delas på skolans sociala medier.