Nordiska Visskolan 30 års jubileum

Hundratals tidigare elever och lärare träffas under helgen på Nordiska

Visskolan, Nordiska folkhögskolans unika utbildning i scenisk tolkning av textburen sång firar sitt 30 års-jubileum 11-13 augusti. Ca 150 elever och lärare träffas under helgen på Nordiska. Alla årgångar är representerade och helgen kommer att fyllas med workshops, samspel och spontana konserter. Till oktober tar visartisten Maud Lindström över ansvaret när Hanne Juul som varit Visskolans ledare sedan starten 1987 går i pension.

2017-08-09 - Nordiska folkhögskolan - Nordiska Visskolan 30 års jubileum

Hundratals tidigare elever och lärare träffas under helgen på Nordiska

Visskolan, Nordiska folkhögskolans unika utbildning i scenisk tolkning av textburen sång firar sitt 30 års-jubileum 11-13 augusti. Ca 150 elever och lärare träffas under helgen på Nordiska. Alla årgångar är representerade och helgen kommer att fyllas med workshops, samspel och spontana konserter. Till oktober tar visartisten Maud Lindström över ansvaret när Hanne Juul som varit Visskolans ledare sedan starten 1987 går i pension.