Några korta ord

Om Nordiska folkhögskolan

En plats för nyfikenhet, frihet och gemenskap över gränserna.

"Utsikten ska vara fri"

Nordiska folkhögskolan är en plats där du kan känna dig hemma oavsett varifrån i världen du kommer. Här träffas vi över gränser – nationella, sociala och åsiktsmässiga. Våra kursprofiler gör att du alltid hittar en gemenskap där du kan vara dig själv och samtidigt utveckla nya förmågor.

En levande idédebatt

Alla linjer och all vår kursverksamhet berikas av skolans nordiska profil, oavsett om du studerar på de intresseinriktade kulturlinjerna eller om du vill läsa gymnasiebehörighet på allmän kurs. De flesta av våra linjer åker på en längre studieresa – oftast till ett annat nordiskt land.

Nordiska ligger i vackra omgivningar i Kungälv, och ändå bara 20 minuter från centrala Göteborg. Närheten till storstadens utbud använder vi oss mycket av. Alla linjer har många aktiviteter utanför skolan: utställningar, föreställningar, konserter, studiebesök med mera.

Du skall vara 18 år för att bli antagen till skolan.

Nordiska folkhögskolan har ett stort och levande internat. Självklart kan du bo utanför skolan och är lika välkommen för det. Du får massor med folkhögskolefeeling ändå!

Nordiska folkhögskolan är religiöst och politiskt obunden och drivs av Föreningen Nordiska folkhögskolan.

 

Skolan grundades i 1947. Bakgrunden var en tid med krig, totalitära regimer och stängda gränser i Norden och Europa. Nu ville man skapa en samnordisk folkhögskola öppen för alla unga människor i Norden. Här skulle man träffas över spännande ämnen och utvecklas tillsammans. Man hade också en samhällsuppgift: att aktualisera nordiska värderingar såsom öppenhet, frihet och demokratiska rättigheter.

Men idag är skolans samhällsroll fortfarande lika viktig.

Carin Cederblad, en av skolans grundare, har gett oss följande fortfarande mycket aktuella ord trots att de uttrycktes för länge sen, 1947. Orden är viktiga riktmärken för oss här på Nordiska och vi återkommer ofta till dem:

"På Kungälvsskolan måste utsikten vara fri, inte bara över Norden utan över hela världen; där ska det moderna samhället och demokratin stå i blickpunkten, där ska idédebatten vara levande och livsåskådningsfrågor brännande."

Vad är folkhögskola? 

I denna video kan du lära dig mera om den unika skolform som vi erbjudar.