Vill du bli en av oss?

Som medlem i föreningen är du med om att driva nordiska idé- och framtidsfrågor.

Bli en del av vår nordiska gemenskap

Idéarbetet bakom utvecklingen av Nordiska pågår ständigt. I klassrummen. Bland elever. Bland lärare och annan personal. Som medlem i skolans förening kan du bli en del av detta idéarbete.

Ditt engagemang behövs

Det finns flera goda skäl att bli medlem i skolans förening.

1. Som medlem får du chansen att ge ditt engagerande stöd till den enda samnordiska folkhögskolan i Norden.
2. Du får vara med och äga och påverka Nordiska folkhögskolans framtid.
3. Du får inside information om skolans verksamhet.

Vill du bli medlem i Föreningen Nordiska folkhögskolan?
För medlemskap - fyll i formuläret.

Medlemskap beviljas av styrelsen. Vid rekrytering av medlemmar skall eftersträvas att alla de nordiska länderna blir väl representerade. Medlemsavgiften för är 200 SEK.

Ansök om medlemskap!