Nordiskas fond

Nordiskas fond vill berika

Kulturupplevelser. Resor. Projekt för att utveckla kursutbudet. Det är några ändamål som Nordiskas fond syftar att stimulera.

Nordiskas fond inrättades 2015. Syftet med fonden är att ge möjlighet för personer och organisationer att ge ett ekonomiskt bidrag till Nordiska folkhögskolans verksamhet. Fondens medel eller avkastning får inte användas till att täcka kostnaderna för den ordinarie verksamheten, utan endast till särskilt specificerat ändamål.

Skolans styrelse tar beslut om hur fondbidragen används. Medlemmar i föreningen, studerande på skolan eller personal kan komma med förslag på aktiviteter eller investeringar som fonden ska ge bidrag till.

Medel ur fonden ska användas för:

  • Investeringar eller aktiviteter som stödjer kursdeltagarnas möjligheter till goda undervisningsförutsättningar, fritidsaktiviteter och kulturupplevelser.
  • Investeringar i fastigheter och skolmiljö.
  • Projekt eller utvecklingsarbeten för att utveckla skolans kursutbud.
  • Aktiviteter eller utvecklingsprojekt för att stärka skolans nordiska profil.

 

Fondens bankgironummer är: 383-2151
Swishnummer:  123 625 01 61
OBS. Skriv Nordiskas fond

 

Från annat land än Sverige:

IBAN SE69 8000 0810 5998 4077 6885

BIC SWEDSESS

Bank Swedbank AB

OBS. Skriv Nordiskas fond

//nordiska.fhsk.se/wp-content/uploads/2017/01/perfektdag1marasmall.jpg//nordiska.fhsk.se/wp-content/uploads/2017/01/minikurser-201109-e1485269189493.jpg