Interna länkar

Här finns några länkar som du kan använda för lite olika saker. .

 

Använd den här länken om du vill felanmäla något till skolans vaktmästeri.

Felanmälan & önskemål

Använd den här länken om du vill avbryta dina studier på skolan

Anmäla avbrott av studier

Använd den här länken om du vill säga upp ditt boende på internatet

Uppsägning av internatboende

 

Använd den här länken om du vill registrera en gäst på internatet.

Gäst på internatet

 

Använd den här länken om du vill bli medlem i skolans alumninätverk

Alumni

 

Använd den här länken om du vill anmäla en olyckshändelse eller ett arbetsplatstillbud.

Tillbud eller olycka på arbetsplatsen