Interna länkar

Här finns några länkar som du kan använda för lite olika saker. .

 

Använd den här länken om du vill felanmäla något till skolans vaktmästeri.

Felanmälan & önskemål

 

Använd den här länken om du vill registrera en gäst på internatet.

Gäst på internatet

 

Använd den här länken om du vill bli medlem i skolans alumninätverk

Alumni

 

Använd den här länken om du vill anmäla en olyckshändelse eller ett arbetsplatstillbud.

Tillbud eller olycka på arbetsplatsen