Läsårstider

Tider för läsåret 2020 / 2021

Höstterminen 2020

Terminsstart  17 aug

Terminsslut  18 dec

Höstlov v 44

Vårterminen 2021

Terminsstart  4 jan

Terminsslut  28 maj

Sportlov v 7

Påsklov v 14

Övriga lovdagar

Tider för läsåret 2021 / 2022

Höstterminen 2021

Terminsstart  16 aug

Terminsslut  17 dec

Höstlov v 44, 1 - 5 november

Vårterminen 2022

Terminsstart 10 jan

Terminsslut  3 juni

Sportlov v 7, 14-18 februari

Påsklov v 15, 11-18 april

Övriga lovdagar  26-27 maj