Läsårstider

Tider för läsåret 2022 / 2023

Höstterminen 2022

Terminsstart  15 aug

Terminsslut  16 dec

Höstlov v 44

Vårterminen 2023

Terminsstart  9 jan

Terminsslut  2 juni

Sportlov v 7

Påsklov v 15

Övriga lovdagar 19 maj

Tider för läsåret 2023 / 2024

Höstterminen 2023

Terminsstart  17 aug

Terminsslut  20 dec

Höstlov v 44, 30 oktober - 3 november

Vårterminen 2024

Terminsstart 8 jan

Terminsslut  31 maj

Sportlov v 7, 12-16 februari

Påsklov v 14, 29 mars - 5 april

Övriga lovdagar  9-10 maj