Våra regler och värderingar

Detta behöver du känna till om oss.

Vi värnar om tiden tillsammans

För att skapa ramar runt vår gemenskap och vårt arbete på skolan har vi ett antal policydokument som ska förtydliga vad vi har att förvänta oss av dig och vad du som deltagare har att förvänta dig av skolan.

Här kan du läsa om vad du som deltagare göra om du är orolig för någon eller något på skolan.