Studeranderätt

Våra deltagare har rättigheter

Studeranderättslig standard

Nordiska folkhögskolan är ansluten till Folkhögskolans studeranderättsliga Råd. Informationen på vår hemsida är utformad utifrån Rådets studeranderättsliga standard där elevers rättigheter och skyldigheter är beskrivna.
Det är viktigt att du som elev på Nordiska tar del av de villkor som gäller för studier på skolan. Du ska också känna till de möjligheter du har som elev att påverka och ställa krav.

Studeranderättslig standard
Nordiska folkhögskolan