Små steg mot det stora målet

Hållbara lösningar i vardagen

Vår skola gör redan mycket för att förbättra miljön. Som elev kan du ge oss en knuff framåt.

Snåla smart med resurserna

Miljön är viktig! Det säger alla. Det säger vi också. På Nordiska vill vi bidra till ett hållbart samhälle. Och vi börjar där vi måste och kan börja. Hos oss själva.

Självklart vegetariskt

Vad gör vi då?

Ja, vi handlar miljömärkta, rättvisemärkta och ekologiska varor så ofta vi kan.

Vi återanvänder och återvinner vårt avfall och vi  källsorterar.

Maten är viktig. Vi vet att mat inte bara handlar om att äta sig mätt. Matkonsumtionen och matproduktionen handlar om resurser och resursfördelning och därmed om rättvisa. Därför har vi bestämt att vi alltid har vegetarisk mat i restaurangen.  Självfallet tillagar vi maten på plats.

Vi är stolta över allt vi redan gör. Samtidigt vet vi att vi kan göra mycket mer, och därför vill vi hela tiden utveckla vårt miljöarbete. Det är en insats som vi gärna utför i nära samarbete med våra bästa samarbetspartners: kursdeltagarna, eleverna.

 

De åtgärder vi har vidtagit för att bidra till det hållbara samhället sker inom ramen för den miljödiplomering som Nordiska erhållit. I det kontraktet är miljömålen ambitiösa och vi möter dessa mål ödmjukt och med allvar och utifrån de förutsättningar som skolan jobbar på.

I skolans miljödokument står det att Nordiska ska:

  • påverka, ställa krav och samarbeta med andra aktörer för en hållbar utveckling;
  • köpa miljömärkta varor så långt det är möjligt;
  • föra dialog med våra leverantörer angående etiska krav och miljökrav;
  • hantera vårt avfall på ett effektivt sätt, samt
  • transportera varor och genomföra resor på ett miljömässigt klokt sätt.