Bildad 1947

Skolans historia

Nordiska, sedan 1947 – en obruten tradition full av insikter, upptäckter och mänskliga möten.

En nordisk samlingsplats

1947 grundades Nordiska folkhögskolan i spåren av Andra världskriget. Grundtanken var att skapa en skola och samlingsplats med en stark känsla för det nordiska. Oavsett om man kom från Norge, Finland, Danmark eller Sverige skulle hela Norden vara den plats där man hörde hemma.

Idag, 75 år senare, är det just denna tanke som vi lyfter fram. Och vi gör det inte bara vid festliga högtidstal eller jubileer. Idén om att vara en mötesplats för människor i Norden genomsyrar arbetet och livet på skolan. Varje dag.

Efter kriget fanns det ett behov av att mötas över nationsgränserna för att i handling visa att fred gynnas av möten och erfarenhetsutbyten. 1947 grundades skolan. Det var fyra lärare och en entusiastisk husmor som välkomnade elva svenskar och 22 elever från övriga Norden till den första vinterkursen 1947. Idag har skolan mer än 250 elever som studerar med olika inriktningar.

När Nordiska fyllde 70 år gav vi ut denna specialtidning.
Klicka på bilden för att öppna.

75-årsjubileum

I anledning av Nordiskas 75-årsjubileum har journalist och lärare på Nordiska folkhögskolan Lars Carlsson intervjuat Halldora Altvall och Nils Zandhers.

Lyssna på intervjun med Halldora Altvall

Lyssna på inverjun med Nils Zandhers