Språk på Nordiska

Över språkliga gränser.

Nordisk språkgemenskap – nordisk fællesskab

Mer än 20 miljoner människor i Norden delar en språkgemenskap.

Med lite ansträngning och tillvänjning är vi ganska många som kan kommunicera med varandra. Därför  talar vi svenska, norska, danska eller ”skandinaviska” med varandra här på Nordiska.  Skulle det bli språkförbistring, speciellt i början, använder vi oss av engelska.

På våra allmänna linjer är undervisningen på svenska. Här ger vi också svenska 2 undervisning.

På våra profillinjer är det annorlunda, där träffar du lärare och kurskamrater med andra nordiska språk.

 

//nordiska.fhsk.se/wp-content/uploads/2017/01/elevforbund2.jpg