Albert Ekmans stipendium - Nordiska Folkhögskolan

Sœrlige vilkår for elever fra Danmark, Island, Grønland och Fœrøerne

Sådan får du råd til at gå på Nordiska.

Danskere, islœndinge, grønlœndere og fœringer kan ikke få uddannelsesstøtte for at gå på højskole. Dermed er I ikke så heldige som svenske, norske og finske elever! Nordiska tilbyder jer derfor Albert Ekmans stipendiet.

Albert Ekmans stipendiet

Formålet med stipendiet er at yde støtte til elever som bor i Danmark, Kalaallit Nunaat, Island eller Færøerne og mangler uddannelsesstøtte fra hjemlandet eller et andet nordisk land.[1] Stipendiet er øremærket til at mindske elevens egenbetaling ved ophold på Nordiska folkhögskolan, og forudsætter optagelse på en af højskolens linjer på heltid.

Kriterier:
Ansøgeren skal ved ansøgningstidspunktet bo i Danmark, Kalaallit
Nunaat, Island eller Færøerne.
Ansøgeren skal være optaget på en af højskolens linjer på heltid.
Ansøgeren skal bo på skolens internat under studieperioden.
Ansøgeren skal mangle uddannelsesstøtte fra hjemlandet eller et andet nordisk land.[2]

Stipendiet kan tildeles på to forskellige niveauer:
- Elever som ikke er blevet tildelt Nordisk Højskolestipendium modtager 10.000 SEK /termin.
- Elever som har fået tildelt Nordisk Højskolestipendium modtager 5.000 SEK/termin.

Vilkår:
- Du har mulighed for at modtage stipendiet så længe du opfylder kriterierne.
- Du har mulighed for at modtage den høje sats, hvis du ikke bliver tildelt Nordisk Højskolestipendium under den pågående termin.

Ved hjælp af Stiftelsen Albert Ekmans donation afsætter Nordiska folkhögskolan årligt 100.000 SEK. Hvis ansøgningerne overstiger stipendiets midler vil højskolen gøre en konkret vurdering af hvem som skal modtage stipendiet. Du kan kun modtage stipendium for sammenlagt et år på Nordiska folkhögskolan.

ANSÖK HÄR

[1] [2] Det danske stipendie Nordisk Højskolestipendium, som kan søges af danskere, færinger og Inuit, er undtaget.