Fripladser

Sœrlige vilkår for elever fra Danmark, Island, Grønland och Fœrøerne

Sådan får du råd til at gå på Nordiska.

Danskere, islœndinge, grønlœndere og fœringer kan ikke få uddannelsesstøtte for at gå på højskole. Dermed er I ikke så heldige som svenske, norske og finske elever! Nordiska tilbyder jer derfor en halv friplads.

Fripladser

Elever som bor i Danmark, Grønland, Island eller Færøerne ved ansøgningstidspunktet og ikke modtager studiestøtte fra hjemlandet eller et andet nordisk land (Nordisk Højskolestipendium er undtaget) kan søge Nordiska folkhögskolans stipendium, "halv friplads" , som halverer ugepriset (fra 1 200 til 600 sek) for at bo på skolen. Du søger Nordiskas "halv friplads", når du ansøger. Du kan kun tildeles halv friplads for sammenlagt ét år på Nordiska.

Nordisk Højskolestipendium

Danskere, grønlœndere og fœringer bør også søge Nordisk Højskolestipendium. Du kan få ca 700 dkr/ca 890 sek pr. uge i 30 uger. Men puljen er begrœnset så derfor bør du søge så tidligt som muligt. Her søger du: http://www.hojskolerne.dk/hoejskoler/nordiske-folkehoejskoler

Sådan ser din økonomi ud med friplads og  Nordisk Højskolestipendium, hvis du välger et terminskursus (17 eller 20 uger). Eksemplet er baseret på et efterårskursus  på 17 uger.

  • Nordisk Højskolestipendium giver dig ca. 15 130 sek
  • Du betaler ca. 10 200 sek for at bo her. Hertil kommer deltagerafgift.
  • Overskuddet på ca 4 930 sek går til deltagerafgiften. Denne varierer fra kursus til kursus. Der kan opstå en restsum, som du skal betale.

 

Sådan ser din økonomi ud med friplads og Nordisk Højskolestipendium, hvis du välger et helårskursus (37 uger):

  • Nordisk Højskolestipendium giver dig støtte i max 30 uger ca. 26700 sek
  • Du betaler ca. 22 200 sek for at bo her. Hertil kommer deltagerafgift.
  • Overskuddet på ca. 4 500 sek går til deltagerafgiften. Denne varierer fra kursus til kursus. Der kan opstå en restsum, som du skal betale.