Nordiska Skrivarskolan Text & Bild läser på Bokmässan!

2019-09-19 - Ord & bild

Nordiska Skrivarskolan Text & Bild läser på Bokmässan!

Nordiska Folkhögskolans Skrivarkurs Text & Bild läser det polyfona verket ”Den kreativa skapelseprocessen” under programpunkten Spoken word på Göteborgs bokmässa söndagen den 29:e sept. Progampunkten i sin helhet börjar kl 13.00, vårt inslag ca 20 min långt.

Arrangemanget sker i Rum för poesi, som ligger i Svenska mässans lokaler, men utanför själva mässområdet. Det innebär att man INTE behöver inträdesbiljett till Bokmässan för att delta, arrangemanget är alltså gratis och öppet för alla. Välkomna!