Bildskolans fria tolkningar på temat nationalromantik.

Vernissage 24 januari kl. 10.30

Vi på Bildskolan har under ett par veckor arbetat med fri tolkning på temat nationalromantik.

Nationalromantiken var stor inom måleriet runt förra sekelskiftet (1800/1900) och handlade ofta om en försköning av historiska händelser eller andra motiv man ansåg vara typiskt nationella.

Inför projektet såg vi både en utställning med Albert Edelfelt som är ett exempel på måleri som det ovan och föreställningen Nationen på Backa teater som är en nutida och mer socialrealistisk bild av en nation.

På Bildskolan har det arbetats med försköningar men också problematiseringar kring vad man kan säga är typisk för en nation, vem som får tillhöra och vad det har för betydelse för ens identitet att tillhöra en viss nation.

Utställningen hänger till och med 5 februari.
Välkommen!

2023-01-18 - Ord & bild - Bildskolans fria tolkningar på temat nationalromantik.

Vernissage 24 januari kl. 10.30

Vi på Bildskolan har under ett par veckor arbetat med fri tolkning på temat nationalromantik.

Nationalromantiken var stor inom måleriet runt förra sekelskiftet (1800/1900) och handlade ofta om en försköning av historiska händelser eller andra motiv man ansåg vara typiskt nationella.

Inför projektet såg vi både en utställning med Albert Edelfelt som är ett exempel på måleri som det ovan och föreställningen Nationen på Backa teater som är en nutida och mer socialrealistisk bild av en nation.

På Bildskolan har det arbetats med försköningar men också problematiseringar kring vad man kan säga är typisk för en nation, vem som får tillhöra och vad det har för betydelse för ens identitet att tillhöra en viss nation.

Utställningen hänger till och med 5 februari.
Välkommen!