Text & Bild-elever om kursen

”Öppnade upp fantasin för nya uttryckssätt”

Polly Lane

”Tiden på Text&Bild är något som jag verkligen uppskattar att ha upplevt. Tidigare hade jag inte skrivit så jättemycket utan mest målat och tecknat. Men det var delvis därför jag valde denna linje, för att utveckla min konstnärliga sida. Med tiden på Text&Bild fick jag uppleva ett helt annat sätt att skriva på än vad jag tidigare gjort. Jag utmanades att gå utanför min egen box vilket lärde mig väldigt mycket om vad jag faktiskt har förmåga till.

Det som jag tyckte mest om med linjen var att få jobba med båda delarna, text och bild. Att få testa på olika sätt att skriva, och jobba med bild på andra sätt än att bara teckna. Det var något som öppnade upp fantasin för nya uttryckssätt för mig. Jag rekommenderar alla som vill vidga sin kreativitet till att söka denna kurs.”

Polly Lane, kursdeltagare på Text & Bild 2016