Text & Bild-elever om kursen

”När man väl kommit dit vill man ogärna därifrån”

Simon Berglind

Min passion för skrivandet har alltid varit stark. När det kommer till att beskriva tankar och vägarna fram till tankarna är textmediet oslagbart. I Text & Bild-klassen kom vi från varierande bakgrunder och befann oss i olika stadier av livet, men samlades kring passionen inför skrivandet. Våra olikheter och gemensamma nämnare skapade en kreativ miljö. Att läsa sina klasskamraters texter eggar det egna skrivandet på ett helt annat sätt än att söka inspirationen bland etablerade författare. För egen del tog det bara dagar innan jag besegrat en skrivkramp som dessförinnan verkat kronisk.

Medan de flesta av oss visserligen var passionerade textkonstnärer sedan tidigare gav det ändå många nya insikter och perspektiv att arbeta med sina texter på ett nytt sätt. Att utmanas genom offentliga högläsningar, utställningar på skolan och varierande skrivövningar ger en skjuts till ens utveckling som är svår att uppnå i hemmets trygga vrå.

Att bo på internatet och studera på skolan var även utanför själva texthantverket stimulerande och utvecklande. För mig var det en erfarenhet så positiv att jag valde att stanna i ytterligare några år och studera några av de andra intressanta kurserna. Och därmed har jag väl satt fingret på Nordiska folkhögskolans mörka sida: när man väl kommit dit vill man hemskt ogärna därifrån.

Simon Berglind

Text & Bild 2016

Text & Bild 2019